24 ตุลาคม 2559

กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชุมชน – งานฉลองวัดอัครเทวดาราฟาเอล

ทางบริษัท ที.เอส.เค. ร่วมกับ ชุมชนวัดอัครเทวดาราฟาเอล ซึ่งเป็นโบสถ์คริสตศาสนานิกายคาทอลิคในเขตปากน้ำ จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมสนับสนุนพื้นที่ในการทำกิจกรรมงานฉลองวัดประจำปี เพื่อสร้างสัมพันธไมตรี และความสามัคคีภายในชุมชน

Share This :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *